Kvalitní vzdělávání a smysluplné naplnění volného času našich děti je velmi důležité, proto jsem se rozhodla vytvořit nabídku jak vzdělávacích programů, tak i volnočasové kroužky pro nejmenší (2-6 let), pro školáky (6 -12 let), i pro dospívají (12 – 18 let).

Všechny programy mohou společně s dětmi navštěvovat i rodiče.

Některé programy jsou čistě rozvojové, jiné částečně terapeutické a plně terapeutické.

Techniky a metody v programech jsou různě členěny, někdy se prolínají. Jedná se o instrumentální obohacování, automatickou kresbu, intuitivní kresbu a technika propojování pravé a levé hemisféry.

Termíny programů a kroužků pro děti


Služby a programy pro pedagogy, dospělé, seniory a firmy

Také v dospělosti a ve stáří považuji velmi důležité to, aby člověk obstál v náročných a neustále se měnících celospolečenských podmínkách

Termíny programů pro dospělé a seniory

 

Pro pedagogy

Pro pedagogy nabízím seminář instrumentálního obohacování, techniky propojování pravé a levé hemisféry, facilitační techniky pro učitele a mezinárodně certifikované kurzy:

  • Práce s ranými traumaty pro učitele a
  • Prevence raných traumat u dětí.

Oba tyto kurzy jsou zakončeny zkouškou a získáním mezinárodního certifikátu.

 

Pro firmy a instituce

Nabízím certifikované programy:

  • Psychologie pro personalisty
  • Kurz Osobnostního rozvoje spojený s osobnostní diagnostikou směřující k nastartování smysluplnosti pracovních činností
  • Kurz Prevence a náprava vyhoření

Termíny aktuálně vypsaných kurzů

Psychologické poradenství a diagnostika: www.primarniterapie.cz