RESPEKT, ÚCTA A OHLED
K Vám a Vašemu dítěti

Služby psychologického poradenství poskytuji v následujících oblastech:

  • psychické potíže způsobené ranými a životními traumaty,
  • psychosomatické potíže, úzkostné, obsedantní a depresivní stavy,
  • osobní a vztahové problémy, potřeba větší životní spokojenosti,
  • potíže v komunikaci s dospělými i dětmi, problémy s výchovně náročnějšími dětmi,
  • konflikty a emočně vypjaté situace včetně krizové intervence, možnost mediace v páru,
  • životní krize (rozvod, ztráta partnera, bydlení nebo zaměstnání, nemoc či postižení v rodině - speciálně se věnuji klientům s potížemi neurologickými, ale i jinými),
  • zvládání stresu a trémy,
  • konzultace problematiky závislostí a sebepoškozování,
  • podpora osobnostního růstu.

Více informací o psychologickém poradenství

U poradenství využívám  nástrojů primární terapie, automatické kresby, somatického prožívání a u dětí arteterapie.

Co je primární terapie

Je to metoda, která u nás není zatím příliš praktikována - umožňující vyrovnat se s nejranějšími a nevědomými traumaty, která skrytě ovlivňují život většiny z nás. Technika této terapie je pro dospělé i děti, pomáhá objasnit, spoustu psychických i psychosomatických potíží, které plynou z raného traumatu, který si vědomě už pamatovat nemusíme.

Témata kde primární terapie pomáhá jsou velmi široká, ale nejčastěji pomáhá odpovídat na otázky proč trpíme nespavostí, proč nás trápí noční můry, proč se chováme nutkavě a nedokážeme se ovládat, proč si nerozumíme s druhými lidmi a proč nevydržíme ve vztahu, proč neumíme milovat, když chceme, proč používáme alkohol a drogy a jak tyto látky působí na náš mozek.

Dokážeme dnes už odpovědět na otázky co se děje s bolestí poté, co ji prožijeme, co se děje s pocity, když jsou zatlačeny do nevědomí, jak potlačujeme pocity, co je obsahem našeho nevědomí a mnoho dalších aspektů lidských potíží. Velké úspěchy dosahuji v použití primární terapie při práci s dětmi.

 

Psychologické poradenství a diagnostika: www.primarniterapie.cz